Αίτηση ενδιαφέροντος

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Franchise Click2buy και ExpertIN, συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Ονοματεπώνυμο:
*
Τηλέφωνα:
*
Διεύθυνση:
Κινητό:
Περιοχή:
E-mail:
*
Τ.Κ.:
Ηλικία:
Πόλη:
Χώρα:
   
   
Ποιο concept ενδιαφέρεστε να αναπτύξετε;
Click2buy ExpertIN
   
Σε ποια περιοχή επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε;
   
Ποιος θα είναι υπεύθυνος στo κατάστημα;
Ο ίδιος Συγγενικό Πρόσωπο Συνεταίρος 'Aλλο πρόσωπο Δεν γνωρίζω
Συγκεκριμένα:
   
Σε πόσο χρονικό διάστημα μπορείτε να ξεκινήσετε τη λειτουργία της νέας σας δραστηριότητας;
   
Έχετε κάποια άλλη επαγγελματική δραστηριότητα;
Όχι Ναι
Συγκεκριμένα:
   
Έχετε στη διάθεσή σας επαγγελματικό χώρο, κατάλληλο για τη στέγαση της νέας σας δραστηριότητας;
Όχι Ναι