Friday, February 22, 2008

Καινοτόμες Ιδέες και Προτάσεις - Fr. Emporium

Fr. Emporium

Για τη Digital Business Networks (www.dbn.gr), η ανάπτυξη μέσω του συστήματος της δικαιόχρησης (franchise) αποτελεί στρατηγική επιλογή ήδη από το έτος 2000. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν δύο franchise concepts στην ευρύτερη αγορά πληροφορικής, το franchise concept των εκπαιδευτικών κέντρων ExpertIN (www.expertin.gr) και το franchise concept των καταστημάτων ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής click2buy (www.click2buy.gr). Σήμερα απαριθμούμε 43 σημεία παρουσίας των concepts της DBN ανά την Ελλάδα. Συγκεκριμένα το δίκτυο ExpertIN αριθμεί 31 μέλη-συνεργάτες, ενώ το δίκτυο click2buy αποτελείται από 12 καταστήματα μέχρι σήμερα (Ιανουάριος 2007).

Το δίκτυο των εκπαιδευτικών κέντρων ExpertIN δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται από τον Μάιο του 2003, ενώ το δίκτυο των καταστημάτων click2buy από τον Οκτώβριο του 2005. Κάθε κέντρο ExpertIN αποτελεί έναν απόλυτα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό οργανισμό Πληροφορικής που παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης για κάθε ηλικιακή ομάδα σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό αντικείμενο πληροφορικής. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης παρέχονται με πολλούς εναλλακτικούς τρόπ ους όπως, παραδοσιακά με μάθημα σε αίθουσες διδασκαλίας, με εφαρμογές αυτοματοποιημένης εκπαίδευσης από Η/Υ (Computer Based Training) καθώς και εξ’ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία (e-learning). Κύρια διαφοροποίηση αποτελεί η εξειδίκευση των κέντρων μας, καθώς διδάσκουν μόνο πληροφορική, ο ευρύτατος ακαδημαϊκός σχεδιασμός και οι πολλοί εναλλακτικοί τρόποι διεξαγωγής της εκπαίδευσης.

Το concept των καταστημάτων click2buy το οποίο αποτελεί και την αιχμή του δόρατος της επιχειρηματικής ανάπτυξης του Ομίλου μας, αποτελεί ίσως ότι πιο καινοτόμο έχει να επιδείξει η αγορά Πληροφορικής τα τελευταία χρόνια σαν μέθοδο επιχειρηματικής ανάπτυξης. Κάθε κατάστημα click2buy εξυπηρετεί δύο μεγάλες κατηγορίες πελατών. Ιδιώτες και επαγγελματίες στη λιανική, καθώς επίσης επιχειρήσεις και οργανισμούς στο χώρο τους. Στον τομέα της αντιμετώπισης των πωλήσεων λιανικής ειδών πληροφορικής και τεχνολογίας, τα καταστήματα click2buy είναι τα πρώτα τα οποία λειτούργησαν με το μοντέλο του “Virtual Store”, όπου τα φυσικά αποθέματα και τα ράφια εμπορευμάτων αντικαθίσταται από μία μεγάλη οθόνη και ένα ειδικό μηχανογραφικό σύστημα υποστήριξης πωλήσεων. Με τον τρόπο αυτό, μικρά σε έκταση καταστήματα με χαμηλά λειτουργικά έξοδα, διαθέτουν μια τεράστια ποικιλία προϊόντων και έναν εύκολο τρόπο για να βρίσκει ο καταναλωτής το προϊόν που ταιριάζει απόλυτα στις απαιτήσεις του, στην τρέχουσα τιμή της αγοράς, χωρίς τον κίνδυνο απαξίωσης αποθηκευμένων εμπορευμάτων (stock). Στο κομμάτι της εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και οργανισμών τα καταστήματα click2buy είναι τα πρώτα τα οποία εισαγάγουν την έννοια του “One-Stop IT supplier”, προσφέροντας πραγματικά ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών όπως: προμήθεια εξοπλισμού μηχανογράφησης, εγκατάσταση και υποστήριξη πάσης φύσεως επιχειρησιακού λογισμικού (όπως εφαρμογές ERP, CRM, κλπ), σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένων δικτυακών τόπων (Web sites) και εφαρμογών για το WEB, εγκατάσταση δικτύων Η/Υ, τεχνικής υποστήριξης κ.α.

Με την υλοποίηση του “Virtual Store” στη λιανική και την υλοποίηση της ιδέας του “One-Stop IT supplier” στον τομέα της εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και οργανισμών, το πρωτοποριακό concept των καταστημάτων click2buy αναδεικνύεται ως το ιδανικό επιχειρηματικό μοντέλο για δραστηριοποίηση στην ευρύτερη αγορά Πληροφορικής.

Καθένα από τα πακέτα franchise των concept ExpertIN και Click2buy, αποτελείται από μια πλούσια λεπτομερώς καταγεγραμμένη τεχνογνωσία που αφορά όλα τα επίπεδα λειτουργίας της νέας επιχείρησης. Η τεχνογνωσία αυτή καθώς και η εξοικείωση με τα μηχανογραφικά συστήματα που συνοδεύουν κάθε franchise concept, μεταφέρεται στους νέους συνεργάτες μας μέσα από διεξοδική αρχική αλλά και συνεχιζόμενη κατάρτιση (εκπαίδευση). Από την εύρεση του κατάλληλου σημείου για την έναρξη ενός εκπαιδευτικού κέντρου ExpertIN ή ενός καταστήματος click2buy, μέχρι τη διαρκή αξιολόγηση των αριθμοδεικτών απόδοσης της επιχείρησης, εξειδικευμένα στελέχη της μητρικής εταιρείας στηρίζουν τις ενέργειες των συνεργατών μας ώστε κάθε μία επιχειρηματική μονάδα να είναι επιτυχημένη και κερδοφόρα. Η επιτυχημένη πορεία των μέχρι σήμερα συνεργατών μας αποτελεί την μεγαλύτερη απόδειξη της σωστής τοποθέτησης και διαφοροποίησής μας στην αγορά και παράλληλα τη μεγαλύτερη εγγύηση για τη μελλοντική μας ανάπτυξη.

 

Δημητρούκας Σπύρος
Networks Development Manager
franchise@dbn.gr


Κατεβάστε το PDF:
DBN-FR.EMPORIUM.pdf