Συνεργάτες

DBN

Για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη διαρκή εξέλιξη των concepts που αναπτύσσουμε, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι στρατηγικοί συνεργάτες που πλαισιώνουν τη λειτουργία τους. Πλήθος καταξιωμένων εθνικών αλλά και πολυεθνικών επιχειρήσεων από το χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών υποστηρίζουν δραστικά τη λειτουργία των δικτύων μας και τα κάνουν να ξεχωρίζουν. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 

Logo Partners

 

Για την επιλογή και τη διαρκή αξιολόγηση των στρατηγικών μας συνεργατών, πέρα από την αξιοπιστία και την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους, ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει η δέσμευσή τους για υποδειγματική "υποστήριξη μετά την πώληση" (after sales support) καθώς για τη διαρκή εξέλιξη των προϊόντων ή/και υπηρεσιών τους, ώστε να βρίσκονται πάντα στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων.

Με την έναρξη συνεργασίας μαζί μας, από την επόμενη στιγμή συνεργάζεσαι με την ελίτ της παγκόσμιας αγοράς επιχειρήσεων τεχνολογίας, με ιδανικούς όρους και απεριόριστα πλεονεκτήματα για τη δική σου επιχείρηση!